Thiết kế tinh tế - cung cấp , sản xuất dự án thiết kế nội thất thông minh